شرکت بصیر به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات پشتیبانی در طی سالیان ابزارهای متعددی را برای تسهیل و تسریع فرآیند کنترل عمل‌کرد و کیفیت محصولات خود توسعه داده است. عملیات کنترل عمل‌کرد با استفاده از پلتفورم اینترنت اشیاء تقریباً به صورت خودکار صورت گرفته و به تیم‌های مربوطه جهت اقدام ارجاع می‌گردد. تیم کنترل کیفیت علاوه بر استفاده از اطلاعات سنسورهای توسعه داده شده به منظور کنترل کیفیت، از ابزارهای متعددی که به منظور بررسی کیفیت خروجی سامانه‌ها توسعه داده شده‌اند استفاده کرده و مشکلات کاهش کیفیت را به بخش مربوطه گزارش می‌کند.

انواع ابزاری که از روز تاسیس شرکت به منظور کنترل کیفیت خروجی سیستم‌ها و همچنین برچسب زدن به داده‌های مختلف به منظور استفاده در الگوریتمهای یادگیری ماشین توسعه داده شده است ابزارهای چک اوپراتوری نام دارند. این ابزارها به مرور زمان و با استفاده از تجربیات پویای تیمی فعال در زمینه‌ی هوش مصنوعی توسعه داده شده‌اند و به صورت گسترده در تمام تیم‌های شرکت اعم از تحقیق و توسعه و یا کنترل کیفیت استفاده می‌شوند و طراحی آن‌ها مدام مورد بازبینی قرار گرفته است.

به مرور زمان با زیاد شدن محصولات پردازش تصویر و همچنین به منظور کاهش هزینه‌های چک اوپراتوری پروژه‌هایی همچون طرح زوج و فرد تهران تیم هوش مصنوعی دست به کار شده و اقدام به هوشمندسازی قسمت‌های مختلف فرآیند چک اوپراتوری کرد. این تیم ابتدا با استفاده از بررسی‌های آماری و ضریب اطمینان ارائه شده توسط پلاک‌خوان تجمیع‌شده‌ی بصیر موفق به توسعه‌ی الگوریتمهایی به منظور چک اوپراتوری هوشمند داده‌های شهرداری تهران با خطایی به مراتب کمتر از خطای اوپراتور شد.

در گامهای بعدی تیم پردازش تصویر نیز وارد عمل شده با استفاده از الگوریتمهای شبکه‌های عصبی عمیق موفق به تولید شبکه‌هایی با دقت به مراتب بالاتر برای انجام پردازش مجدد داده‌های در سمت سرور گردید. این شبکه‌ها فرآیند تشخیص، پلاک‌خوانی و همچنین طبقه‌بندی کلاس خودرو را با دقتی به مراتب بیشتر از سامانه‌های تجمیع شده در سمت مرکز انجام داده و به منظور کنترل کیفیت و همچنین کاهش خطای سامانه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

با استفاده از این شبکه‌ها فرآیند چک اوپراتوری تا حد مطلوبی هوشمند شده و نیاز به اوپراتور به حداقل رسیده است. همچنین این محصول به صورت فعال در فرآیند پشتیبانی و نگهداری شرکت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و تیم کنترل کیفیت با استفاده از کنترل کیفیت خودکار صورت گرفته توسط این محصول اقدامات لازم جهت تنظیم مجدد و یا بهبود کیفیت را ترتیب می‌دهند. برای اطلاع از کارايی این محصول در فرآیند پشتیبانی بصیر می‌توانید به صفحه‌ی پشتیبانی و نگهداری مراجعه کنید.

تمامی محصولات چک اوپراتوری هوشمند بصیر به صورت API قابل دسترسی است و می‌تواند به منظور برچسب زدن خودکار داده‌ها و یا کاهش هزینه‌های چک اوپراتوری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پلتفورم و ابزارهای طراحی شده می‌تواند بنا به کاربرد مشتری تغییر داده شده و به منظور کنترل کیفی با استفاده از کاربر مورد استفاده قرار گیرد.