محصول تشخیص چهره‌ی بصیر با قابلیت تشخیص و ردیابی چهره در ویدئو از سال ۱۳۸۷ به منظور استفاده در راهکارهای صدور کارت مهمان و یا کارت تردد موقت خودکار مورد استفاده قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۹ بنا به نیاز کشور به توسعه‌ی زیرساخت احراز هویت دیجیتال این محصول ضمن ارتقا به الگوریتمهای روز بینایی کامپیوتر به صورت API قابل دسترس است.

API‌ توسعه داده شده ضمن امکان شناسایی و استخراج چهره در مدارک شناسایی و یا تصویر (یا ویدئوی) بدست آمده از دوربین تلفن همراه قادر است با مقایسه‌‌ی چهره با تصویری که از مراجع ذیصلاح احراز هویت در اختیار سامانه قرار می‌گیرد هویت فرد را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی عمیق احراز کند.

این محصول در انواع راهکارهای احراز هویت بانکی، بورسی و سایر خدمات قابل بهره‌برداری است و علاوه بر کمک به آماده‌سازی زیرساختهای توسعه‌ی شهر هوشمند در کشور با صرفه جویی در وقت و هزینه فرآیند احراز هویت را به طرز چشمگیری تسهیل و تسریع می‌کند.