تیم هوش مصنوعی بصیر از همان سالهای بدو تاسیس با ورود به حوزه‌ی واقعیت مجازی اقدام به توسعه‌ی سامانه‌ی استودیوی مجازی به منظور استفاده در سازمان صدا و سیمای ایران کرد. بعدها با پیشرفت صنعت پخش و ظهور تلوزیونهای اینترنتی این تیم با استفاده از تجربیات قبلی وارد صنعت تبلیغات شد و راهکاری برای اعمال تبلیغات تصویری در داخل ویدئو در حین پخش زنده ارائه کرد.

محصول تبلیغات بر روی ویدئوی بصیر می‌تواند در ویدئوی انتخابی اقدام به ردیابی ناحیه‌ای انتخاب شده توسط کاربر کرده محتوای مورد نظر کاربر را در آن ناحیه قرار دهد به طوری که به کلیت ویدئو لطمه‌ای وارد نشود. این محصول همچنین با مدلسازی سه بعدی زمین‌های ورزشی و ردیابی دوربین کنار زمین می‌تواند انواع تبلیغات را در کنار و یا داخل زمین ورزشی در حین بازی زنده وارد کند. با استفاده از این محصول هزینه‌ی تولید تبلیغات کنار زمین کاهش یافته آلودگی بصری کمتر می‌شود و امکان انجام تبلیغات هوشمند بر اساس مخاطب نمایش ویدئو فراهم می‌گردد.