English

محصولات :: حذف بلادرنگ آرم

سامانه حذف بلادرنگ آرم:

هدف از سامانه حذف کننده بلادرنگ، حذف اطلاعات درج شده بر روی يک ويدئو برای رسيدن به ويدئوی اوليه است. برای حذف و پوشش قسمت های مختلف یک فیلم (ویدیو) روش های متتنوعی وجود دارد. اغلب روش های موجود، برای ترمیم هر فریم از ویدیو به زمان نسبتا طولانی احتیاج دارند. همچنین پس از اعمال اکثر این روش ها، محتوای محوطه ی پوشش داده شده، به نحو قابل مشاهده ای غیر طبیعی و دارای حرکات و پرش های ناگهانی است که توجه بیننده را به خود جلب می کند. «سامانه ی پوشش بلادرنگ فیلم بصیر» این امکان را فراهم آورده است تا بتوان قسمتهای دلخواهی از فیلم را بدون تاخیر زمانی (بلادرنگ) حذف نموده و نوشته ها و قسمت های زاید را از فیلم محو نمود.

کاربردها:

  • امکان حذف زیر نویس ها از فیلم
  • امکان حذف آرم های تبلیغاتی موجود در فیلم
  • امکان حذف اطلاعات مربوط به زمان پخش زنده جهت درج اطلاعات مربوط به زمان پخش

قابليتها و ویژگی ها:

  • انجام کلیه پردازش ها بصورت بلادرنگ
  • استفاده از تکنیک های متنوع پوشش تصویر و ویدیو برای طبیعی نمودن نتیجه
  • امکان انتخاب 10 ناحيه برای حذف آرمها بصورت بلادرنگ
  • امکان استفاده از magic select و color select ساير روشها پيچيده انتخاب
  • امکان ذخيره سازی پروفايل محل لوگوها و استفاده آن در مراحل بعد

نمونه نتایج

hr