آشنایی با سامانه تشخیص پلاک خودرو

شماره پلاک خودرو یکی از مناسب ترین اقلام اطلاعاتی جهت اهراز هویت خودروها می باشد. سامانه تشخیص پلاک خودرو یک سیستم کاملاً مکانیزه است که با استفاده از پردازش تصویر خودرو های عبوری از یک مکان، شماره پلاک آنها را استخراج می کند. برای استفاده از این سامانه، هیچ نیازی به نصب و تجهیز خودروها به وسیله دیگری (مانند GPS یا برچسب های رادیویی) وجود ندارد. این سامانه با استفاده از دوربین های مخصوص، تصویری از خودرو در حال عبور اخذ می کند و آن تصویر را جهت پردازش توسط نرم افزار تشهیص پلاک خودرو به رایانه ارسال می کند. از این سامانه می توان در زمینه های امنیتی و ترافیکی بسیار بهره گرفت.

کاربردهای سامانه تشخیص پلاک

قابلیت‌های سامانه تشخيص پلاک خودروی بصير

معماری سامانه تشخيص پلاک خودروی بصير

با تلاش متخصصین این شرکت و به کار گیری سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته تولید سامانه تشخیص پلاک خودرو در داخل کشور و با توجه به شرایط بومی امکان پذیر شده است. سامانه تشخیص پلاک خودرو بصیر از دو جزء سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است. مهمترین جزء سخت افزاری این سامانه دوربینی است که از آن جهت اجذ تصاویر استفاده می شود.لازم به ذکر است که جهت غلبه بر شرایط نوری متفاوت و ارائه تصاویر مطلوب در تاریکی مطلق می توان به جای دوربین های رنگی معمولی از دوربین های مادون قرمز استفاده کرد.

این نرم افزار ابتدا مکان پلاک را در تصویر مورد نظر یافته و پس ار تعیین نوع پلاک و تقطیع آن به نویسه ها، عملیات خواندن پلاک را انجام می دهد.

برخی از ارگان های استفاده کنده از سامانه‌ی بصیر